RSS Advokátka JUDr.Marta Ferienčíková odpovedá. Advokátka JUDr.Marta Ferienčíková odpovedá. Advokátka JUDr.Marta Ferienčíková odpovedá. Advokátka JUDr.Marta Ferienčíková odpovedá. Advokátka JUDr.Marta Ferienčíková odpovedá.

Aktuální nabídku realit naší kanceláře najdete na portálu AReality.sk. Službu Moja Realitka přináší AReality.sk - největší nabídka nemovitostí na Slovensku.

Advokátka JUDr.Marta Ferienčíková odpovedá.

Máte otázky? My máme odpovede.

 

Vážená realitná kancelária,

som podielovou spoluvlastníčkou trojizbového bytu v Malackách. Môj spoluvlastnícky podiel k bytu je vo veľkosti 1/16 k celku. Mám záujemcu, ktorý má záujem o kúpu môjho podielu a ponúka mi kúpnu cenu tritisícpäťsto eur. Môžem mu svoj podiel predať?

 

Naša odpoveď

 Ak chcete predať svoj spoluvlastnícky podiel, musíte ho najskôr ponúknuť na kúpu všetkým ostatným spoluvlastníkom, a to za rovnakých podmienok, za akých chcete predať svoj podiel záujemcovi. Ponuku musíte urobiť v písomnej forme  s uvedením zákonnej lehoty, v rámci ktorej je potrebné predkupné právo uplatniť a s uvedením všetkých podmienok predaja spoluvlastníckeho podielu. Po márnom uplynutí lehoty a neprejavení záujmu o odkúpenie podielu, môžete svoj podiel predať záujemcovi.

 

Ak by ste chceli predať svoj podiel blízkej osobe, ktorou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu, tak nie ste povinná ponúknuť svoj podiel na kúpu ostatným spoluvlastníkom.

 

Výzvu na uplatnenie predkupného práva musíte správne sformulovať, inak sa môže stať, že spoluvlastníci žalobou napadnú predaj podielu k bytu a budú sa domáhať vyslovenia neplatnosti kúpnej zmluvy. Preto vám do poručujeme obrátiť sa na Advokátsku kanceláriu, ktorá vám spíše kvalifikovanú výzvu na kúpu vášho spoluvlastníckeho podielu.

 

JUDr. Marta Ferienčíková - advokátka